Mi történik, ha megjelent nálam a GVH?

Ha cégénél megjelentek a GVH munkatársai, működjön együtt velük!

A felek közös érdeke, hogy a helyszíni kutatások a lehető leggyorsabban befejeződjenek. A helyszíni kutatás során lehetősége van engedékenységi kérelem benyújtására amellyel a bírság kiszabását is elkerülheti.

Mi történik a helyszíni kutatás során?

1

A GVH – előzetes bírói döntéssel engedélyezett – a helyszíni kutatást a vizsgált cég székhelyén, telephelyén, járműveiben, korábbi és jelenlegi vezetőinek magánlakásán, illetve jelenlegi dolgozóinak magánlakásán is végezheti.

2

A GVH tisztviselői szolgálati igazolványuk felmutatásával igazolják magukat a vállalkozás képviselője előtt. A tisztviselők ezután azonnal megkezdhetik a helyszíni kutatást, nem kell megvárniuk a cégvezetőt és az ügyvédet. Ha egy cég nem engedi be a GVH vizsgálóit, rendőri közreműködés kérhető.

3

A GVH tisztviselői bármely dokumentumot, informatikai eszközt (mobiltelefont, számítógépet, szervert, pendrive-ot, alkalmazást, chatet, felhőt), távoli adathordozót megnézhetnek, lemásolhatnak, akkor is, ha a bizonyíték más versenyjogi jogsértéshez kapcsolódik. Ilyenkor a GVH utólag kér bírói engedélyt.

Hogyan tud együttműködni a GVH tisztviselőivel?

1

A GVH tisztviselőit engedje be a vállalat területére!

2

Segítse kutatásukat és a bizonyítékok gyűjtését! Biztosítsa számukra az informatikai rendszerekhez való hozzáférést (jelszót)! Tegye megismerhetővé és olvashatóvá a tárolt adatokat! A GVH akár le is tilthatja egy vállalkozás levelezési rendszerét.

3

Válaszoljon a feltett kérdésekre legjobb tudása szerint! A vizsgálat során a tisztviselők a kutatás tárgyával kapcsolatban bármit kérdezhetnek, bárkit meghallgathatnak, valamint megtilthatják egyes személyek távozását a helyszínről.

4

Ha a tisztviselők nem végeznek a helyszíni kutatással, zár alá vehetnek helyiségeket, adathordozókat (laptop, telefon, stb.) vagy ha nincs a helyszínen az adathordozó, kötelezhetik annak a GVH rendelkezésére bocsátását. Utóbbi esetben az adatok nem módosíthatók.

Mihez van jogom a helyszíni kutatás során?

Jogok és kötelezettségek

  • Ügyvédhez, de a helyszíni kutatás megkezdését az ügyvéd jelenlétének hiánya nem akadályozza.
  • Az ügyvéddel folytatott védekezési célú levelezés védelméhez.
  • Engedékenységi kérelem benyújtásához a helyszíni kutatás során vagy később, az eljárás során, így akár elkerülhető a bírság kiszabása.
  • Vizsgálati kifogás benyújtásához 8 napon belül
  • Együttműködés a vizsgálókkal, a jogsértés beismerésére vonatkozó kötelezettség nélkül. A kért adat, eszköz, felvilágosítás megadása a vizsgálóknak.
  • A vizsgálók törekszenek arra, hogy a vállalkozás napi üzletmenetét ne akadályozzák, viszont korlátozhatják a szabad mozgást és a kommunikációt, pl. a vállalkozás levelezési rendszerét leállíthatják, megtilthatják egyes kulcsszemélyek távozását a helyszínről.
  • Együttműködés hiányában (pl. az épületbe bejutás hátráltatása miatt) eljárási bírság szabható ki.

Összeszedtük azokat a kérdéseket, amelyek egy helyszíni kutatás során felmerülhetnek a vizsgálat alá vont cég tisztségviselőiben, alkalmazottaiban.

Hogy kezdődik a helyszíni kutatás?

GVH tisztviselője átnyújtja az eljárást engedélyező bírói döntés másolatát és azt az iratot, mellyel kezdetét veszi a helyszíni kutatás. A GVH az iratok átvételének megtagadása esetén is megkezdheti a helyszíni kutatást.

Mit kell tudni a bírói engedélyről?

Előzetes bírói engedély alapján a GVH helyszíni kutatást tarthat, ha valószínűsiti, hogy más vizsgálati cselekmény nem vezetne eredményre és feltehető, hogy a bizonyítási eszközöket az érintettek önként nem bocsátanák a hatóság rendelkezésére. A bírói engedéllyel szemben nincs önálló jogorvoslati lehetőség, azt az ügyet lezáró végső döntéssel szembeni jogorvoslat keretein belül lehet megtámadni.

Mi történik ha a GVH a jogsértéshez nem kapcsolódó bizonyítékot talál?

Ha az előzetes engedélyben nem szereplő jogsértésre utaló iratokat és bizonyítékokat találnak a vizsgálók a helyszíni kutatás során, ezeket is lefoglalhatják, lemásolhatják, de a GVH csak akkor használhatja fel bizonyítékként, ha erre utólagos bírói engedélyt kap.

Honnan tudom, hogy mi történt a kutatás során, mit visz el a GVH?

A GVH a helyszíni kutatásról jegyzőkönyvet készít, amelyből a kutatással érintett cég is kap egy példányt.

Mi történik, ha nem működöm együtt?

Eljárási bírság kiszabására kerül sor a vállalkozás előző évi nettó árbevételének 1 %-áig, illetve a GVH rendőrség közreműködését is kérheti.

Hogyan kerülhetem el a bírság kiszabását?

Helyszíni kutatás után is van mód engedékenységi kérelmet benyújtani.